Fundusze inwestycyjne

fundusz inwestycyjny

Istnieje wiele różnych sposobów inwestowania. Wśród nich można wyróżnić inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe. Popularne ostatnio sposoby inwestowania to: gra na giełdzie, obligacje skarbowe, inwestycje w surowce (złoto), fundusze emerytalne i inwestycyjne. Jeśli posiadamy środki, które chcielibyśmy sensownie odłożyć, jednak nie wiemy w co najlepiej zainwestować, warto przyjrzeć się rynkowi z doradcom finansowym. Pomoże on dobrać opcje najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom. Często informacja ze strony doradcy jest bezpłatna, gdyż podpisują oni zwykle umowy z bankami, które od wybranej lokaty udzielają im prowizji.

Zgromadzone przez nas środki finansowe, biznes czy nasze własne gospodarstwo domowe nie powinny w całości pochłonąć. Warto wygospodarować część środków, by odłożyć je, zaoszczędzić lub zainwestować w bezpiecznym miejscu. Popularnym w ostatnim czasie sposobem inwestowania są fundusze inwestycyjne. Charakteryzuje je dość duża granica bezpieczeństwa, ze względu na to, że w przypadku upadłości Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, pieniądze na nich zgromadzone nie wchodzą w masę upadłościową, ale są wypłacane. Nie ma więc obawy, ze stracimy wszystkie nasze oszczędności, które w ten sposób ulokowaliśmy.

Ponadto, inwestowanie w ten sposób nie wymaga ciągłego śledzenia sytuacji na rynku. Pieniądze zgromadzone na nich są inwestowane w lokaty bankowe lub krótkoterminowe papiery skarbowe, co więcej tego typu sposób inwestowania w znacznej większości przypadków jest zwolniony z opłat wstępnych. Istnieje wiele różnych form funduszy inwestycyjnych. Jedną z nich są fundusze akcji. Obciążone są one największym ryzykiem, gdyż obejmują inwestycje długoterminowe, które mogą podlegać czasowym wahaniom. Przynoszą jednak również największe zyski. Innym rodzajem funduszy są fundusze zrównoważone. W ich skład wchodzą akcje i papiery wartościowe.

Zyski uzyskiwane są powolne, ale systematyczne. Kolejny rodzaj to fundusze papierów dłużnych (bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa). Inwestycja zakłada kupno papierów wartościowych, czyli charakteryzuje się dość wysokim poziomem bezpieczeństwa. Wyróżnia sie również fundusze rynku pieniężnego, obejmujące obligacje, bony komercyjne przedsiębiorstw, skarbowe i różnego typu lokaty. Ostatnio prężnie rozwijają się również fundusze nieruchomości, które dotyczą inwestycji w nieruchomości na rynku amerykańskim i europejskim.